Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim

W ramach projektu „ Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie zostały zrealizowane następujące działania:

 • Promocja projektu – nagranie spotu pt.” Historia Pewnego Słowa”
 • Konkurs plastyczny pt.” Bezpieczna Rodzina”
 • Piknik Rodzinny pt.” Empatyczni@otwórz-oczy.pl
 • Kurs samoobrony
 • Warsztat dla dzieci ” Trening Kontroli Złości”
 • Warsztat dla dzieci ” Kształtowanie poczucia własnej wartości”
 • Warsztat dla dorosłych ”Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
 • Warsztat dla dorosłych „ Trening Kontroli Złości”
 • Warsztat dla dorosłych „ Wyrażanie uczuć i emocji”
 • Warsztat „ Asertywna Komunikacja”
 • Warsztat „ Cyberprzemoc”
 • Warsztat „Umiejętności społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej”

Wszystkie powyższe działania w ramach projektu są ze sobą ściśle związane i skupiają się wokół problematyki przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jak i podnoszenia świadomości na temat zagrożeń we współczesnym świecie zarówno u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Rozwijająca się w szybkim tempie technologia pomimo szerokich możliwości rozwojowych niesie również poważne zagrożenia mające wpływ na prawidłowy rozwój młodych ludzi. Ponadto, pomimo wielu kampanii informacyjnych i zachodzących zmian w świadomości społecznej, nadal dominują nieprawidłowe wzorce wychowawcze oraz przyzwolenie na fizyczne karanie dzieci jak i stosowanie przemocy w związku.

Projekt był realizowany przy współdziałaniu gmin z terenu powiatu, organizacji pozarządowych, Komendy Powiatowej Policji.

Działania realizowane w ramach projektu „ Otwórz oczy i powiedz STOP – bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim” dofinansowane ze środków rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.